Endret: 14 jun 2019     Opprettet: 4 mai 2018

Styret etter årsmøtet 4. juni 2019

Disse er valgt til å sitte i styret i Brekke borettslag: Karin Johansen (styreleder), Gro Høghaug, Annika Rundberget, Blazhka Popova og Johan Stenshorne.

Styret har møter jevnlig gjennom hele året. I forkant av møtene er det åpen halvtime. Her kan beboerne legge frem saker og synspunkter. Tidspunktene for styremøtene annonseres.

Kommunikasjonen mellom møtene foregår på mail brekke@styrerommet.net og via kontakt i facebookgruppa Brekke borettslag.

Informasjon fra styret legges ut på hjemmesidene www.brekkeborettslag.no. Ved enkelte anledninger henges det oppslag i oppgangene, eller informasjonen legges i alle postkassene.