Endret: 11 mai 2018     Opprettet: 15 feb 2018

Strømkabel nr 2 legges i 2018

I fjor la Hafslund Nett en kabel gjennom vårt borettslag. Kabelen ble lagt for å gi bedre strømforsyning til Kjelsås. I år skal Hafslund Nett legge den andre kabelen.

De to kablene erstatter kabler som ble lagt på 60-tallet. Hafslund Nett vil prøve å bore seg under Akerselva og i den anledning skal det gjennomføres grunnundersøkelser i mars måned. Dersom det ikke går å bore, må de grave seg over, slik det ble gjort i 2017.

Kabelen som skal legges i 2018 vil gå på nedsiden av blokk nr 7 og langs kanten mot blokk nr 21. Her vil den gå ned skråningen og krysse elva. 

Entreprenøren vil etablere trase over elva nå før sommeren, mens selve kabelen forbi oss vil etableres i høst.