Endret: 11 mai 2018     Opprettet: 12 feb 2015

VPOR Frysja

Utbyggingen av næringseiendommene på Frysja til leilligheter

Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten har startert arbeidet med å utvikle Frysja industriområde til boliger, skole, parker. I den sammenheng har de lagt ut Forslag til «Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for Frysja» ut på høring.

Planene legger til grunn en stor utvidelse av Frysjaveien. Brekke Borettslag ved Styret har svart på høringen.

Brekke borettslag sitt svar

Brekke borettslag sitt svar til reguleringsplan

Presentasjon beboermøte 27 mai 2015

VPOR er vedtatt av bystyret  http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201406579

VPOR Frysja side 1-30

VPOR Frysja side 31-58

Snitt utforming av Frysjaveien forbi Brekke brl fra VPOR side 24.