Endret: 17 feb 2021     Opprettet: 12 okt 2014

Parkering

Brekke Borettslag har i utgangspunktet en parkeringsplass til hver leilighet. De som skaffer seg garasje, mister denne plassen. Parkeringsplassene er ikke faste for leilighetene. Det betyr at styret har anledning til å endre tildelingen av parkeringsplasser ved særskilte behov. Skifte av p-plasser skjer fortrinnsvis ved kjøp/salg av leilighet, men kan også skje på annet tidspunkt. Se mer informasjonen nedenfor, også for MC-kjøretøy.

Nye beboere uten bil får p-plass ute ved Frysjaveien. Styret lyser ut ledige parkeringsplasser inne på området. Beboere med særskilte behov kan søke om skifte av p-plass, ved å sende e-post til brekke@styrerommet.no og oppgi navn, adresse, tidspunkt for kjøp/overtakelse av leilighet og begrunnelse for behov for skifte av p-plass. Eksempler på begrunnelse er listet opp under:

  • Familieforøkelse/ små barn 
  • Uførhet
  • Annet (vennligst spesifiser).

Ledige garasjeplasser deles ut etter ansiennitet. Det er depositum på 31.500 kr for garasjen. Garasjen følger IKKE leiligheten.

Utleie av p-plasser skal meldes fra om til styret via e-post: brekke@styrerommet.no 

Beboere som ønsker å leie ut sin p-plass vil automatisk få tildelt p-plass ut mot Frysjaveien.

Det er parkeringskontroll på gjesteplassene. Regler for parkering på gjesteplassen er følgende:

  • Gjesteparkeringsplassene er til for besøkende i borettslaget, ikke for borettslagets egne beboere. Borettslaget har begrenset med gjesteparkeringsplasser. Selv om en beboer legger gjesteparkeringskort i bilen, kan en ikke parkere på gjesteparkeringsplassene.
  • Det er tillatt med parkering foran inngangen i inntil 20 minutter. Hensikten er at vi kan kjøre frem til inngangen og ta ting inn eller ut av bilen i denne perioden.
  • Dersom en har flyttebil og flytter inn eller ut, vil en ikke få bot. Det gis heller ikke bot dersom en holder på med bilvask, skifter dekk eller tilsvarende. Samme gjelder dersom en bærer ting inn/ut av bilen, for eksempel når en skal pakke bilen for tur/ferie. Da er det hele tiden aktivitet ved bilen.
  • Dersom en engasjerer håndverkere, vil en kunne få utlevert midlertidige parkeringskort.
  • MC/ scooter/ moped kan parkeres på egen parkeringsplass, der det er plass foran eller bak egen bil eller ved rundkjøringen mellom 7-ern og 9-ern.

Det er noen av beboerne som har hjemmehjelp fra Oslo kommune/bydelen. Hjemmehjelpen kan parkere uten parkeringsbevis, og de kan også parkere utenom gjesteparkeringsplassene.