Endret: 8 nov 2016     Opprettet: 12 okt 2014

Oppvarming av blokkene

6 av blokkene i Brekke borettslag varmes opp med vannbåren varme, men 2 av blokkene har direkte elektrisk oppvarming. For de 6 blokkene med vannbåren varme er det en el-kjele i 15B som varmer opp vannet.

Radiatorene i leilighetene er den enkelte andelseier sitt ansvar. Dersom en ønsker å skifte disse ut må andelseieren dekke kostnaden selv.

Kostnadene til vannbåren varme er skilt ut som egen post i regnskapet til Brekke borettslag og har eget påslag på husleien. Dette slik at de med direkte elektrisk oppvarming ikke subsidierer kostnaden til el-kjelen.