Endret: 8 nov 2016     Opprettet: 12 okt 2014

Jubileumsboken

I jubileumsåret 2004 fikk Brekke borettslag sin historie utgitt. Økonomisk støtte fra OBOS Miljøfond og Christiania Spigerverk dekket alle produksjonsutgifter.

Redaktør kan fortelle om et spennende arbeid med innsamling av både historier, bilder og dokumentasjon.

Boken kan fåes ved henvendelse til styret.