10 mar 2020

Hvem betaler egenandelen når skader betales over forsikringen vår?

Enkelte ganger er det borettslaget, men andre ganger er det enkeltbeboere.

Når det oppstår skader der utebedringene betales over forsikringen vår, er det fellesskapet som blir belastet for det som ligger innenfor den enkeltes ansvarsområde. Både ved en egenandel på kr. 10.000 eller deler av denne, og ved at vi får høyere forsikringspremie når skadesakene øker.

De som vedlikeholder sine leiligheter – subsidierer de som ikke gjør det. Borettslaget må ta vare på sitt – iht. vedlikeholdsplikter, mens andelseier må ivareta sine plikter. Der skaden skyldes at ansvaret for eget vedlikehold ikke er overholdt av beboeren selv, vil egenandelen bli belastet beboeren.