Endret: 21 jun 2018     Opprettet: 12 okt 2014

Husordensregler

Brekke Borettslag skal være et trygt og trivelig sted å bo for alle.

Det betyr både å ta hensyn til hverandre, men også gi rom for aktiviteter som naturlig bør være i et godt bomiljø. For at det å bo sammen skal bli mest mulig hyggelig og minst mulig konfliktfylt vil vi her legge vekt på følgende:

Vi skal ikke utføre støyende arbeid:

 • På hverdager mellom klokka 20:00 og 08:00

 • På lørdager etter kl. 17.00

 • På søndager

 • På offisielle høytidsdager

 • Vi vil ha ro i borettslaget mellom kl. 22.00 og 06.00. Det betyr blant annet at vi ikke skal spille sjenerende høy musikk eller ha sjenerende festing. Ved spesielle anledninger der vi vet at festen avsluttes senere, snakk med naboene eller gi beskjed på forhånd.

 • Vi skal ta særlig hensyn hvis vi vet at naboer er syke.

 • Vi skal ikke henge tøy til tørking/lufting ut fra balkonger.

 • Vi skal av hensyn til brannfaren kun bruke gassgrill eller elektrisk grill ved grilling på balkongene.

Ta ansvar for fellesskapet gjennom å sørge for

 • At trapperom, kjeller- og loftsganger holdes frie og ryddige.

 • Dersom vi har skitnet trappen til unormalt mye, f.eks ved flytting eller ved barneselskap, vil vi vaske trappen etter oss.

 • Å ta godt vare på grøntanlegg og lekeplasser.

 • Å ta godt vare på velferdsrommet, vaskeriene og andre fellesarealer.

 • Å respektere reglene for dyrehold i borettslaget

 • Å delta i dugnadsarbeid.

 • Å lese informasjon fra styret og følge henvisninger som gis.

 • Å varsle styret eller vaktmester når vi oppdager feil eller mangler.

TOLKNING AV HUSORDENSREGLENE

Ved tvil avgjøres saken av det til enhver tid sittende styret.

ENDRING AV HUSORDENSREGLENE

Kan bare foretas av Generalforsamlingen.

I husleiekontrakten finner du andeleiers og borettslagets plikter nærmere beskrevet.

Vedtatt av Generalforsamlingen i Brekke Borettslag

26.mai 2003