Endret: 8 feb 2021     Opprettet: 8 nov 2016

Brannsikkerhet

I henhold til brannforskriftene er det montert røykvarsler og brannslokker i alle leiligheter.

Andelseier har ansvar for at utstyret fungerer til enhver tid. Dersom andelseier oppdager feil på røykvarsler eller brannslokker skal dette meldes skriftlig til styret.

Det betyr at den enkelte leilighet sjekker at røykvarsler virker og bytter batteri, og videre følger med på at brannslokkingsapparat er på grønt nivå. Brannslokkingsapparater (skal ikke være eldre enn 10 år) og røykvarslere som er utdaterte eller ikke fungerer, meldes til styret slik at vi får skiftet dem ut.

Trappeoppgangen er rømmingsvei i tilfelle evakuering. Det er derfor viktig at det aldri plasseres sykler, barnevogner eller annet som kan hindre framkommeligheten. Det må heller ikke hensettes søppelposer eller noe annet brennbart i trappeoppgangen. Det er heller ikke tillatt å hensette møbler eller noe annet utenfor loft- og kjellerboder.

Vaktmesteren kan uten varsel fjerne brannfarlige gjenstander og gjenstander som er til hindrer.