19 mar 2017

Parkering

I 2013 ble det på generalforsamlingen vedtatt nytt punkt til parkeringsreglementet. Dette har ikke tidligere blitt fulgt opp, men styret vil nå gjøre dette. Punkt 4-5 i vedtektene sier følgende:

Alle beboere har krav på enten en parkeringsplass eller en garasjeplass, det er altså en plass til hver leilighet. Dette er en plass som man disponerer så lenge man trenger den. Når folk flytter kan styret/vaktmester foreta et bytte av parkeringsplasser innad i borettslaget. Småbarnsforeldre og andre med spesielle behov, for eksempel eldre og uføre, vil i mest mulig grad bli prioritert i forhold til å ha parkeringsplass nær leiligheten sin. Beboere uten bil vil få tildelt plasser ute ved Frysjaveien.
 
 
Prioriteringen er først funksjonshemmende uavhengig av ansiennitet. Etter det er det  småbarnsfamilier. For småbarnsfamilier vil en prioritere barn i barnhagealder og samt å ta hensyn til ansiennitet.