Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 24 apr 2015

Oversikt vedlikehold og rehabilitering i Brekke borettslag

2015 Nye overflater i ganger, fellesvaskeri og styrerom 2014 Nye vinduer, balkongdører og inngangsparti 2011 Rehabilitering av garasjeanlegg med nye porter. Asfaltering av hovedvei.

2010 Maling av oppgang 7A, 19A og 21 A

Maling og reparasjon av 34 balkongtak i 4. etg.

Merking av alle stoppekraner

2009 Maling av oppgang 17 A, B og C Balkongvask

2007 Maling av oppgang 9B og 15B

2006 Maling av oppgang 19B

2005 Maling/oppussing vaskerier

Maling av oppgang 13A og 13B

2003 Etterisolering og ny puss på alle yttervegger.

Utskiftning av loft- og kjellervinduer

Beising av alle vinduer og ytterdører

2002 Lagt skiferfliser i alle inngangspartier

Oppussing av velferdsrom i 7A

2001 Fullført utskiftning av EL-anlegg

Utskiftning av tak i hus 15, 17, 19 og 21.

Utskiftning av trapperomsdører

Oppussing/maling av trappeoppgang 7B.

Rehabilitering av fyrhus

2000 Utskiftning av tak hus 7, 9, 11 og 13.

Etterisolering av alle loft

Utskiftning av antenneanlegget til bredbånd.

Utskiftning av trapperomsvinduer

Påbegynt utskiftning av EL-anlegg

Oppussing av møte-/styrerom i 7B

1999 Oppussing/maling av trappeoppgang i blokk 7A

Utskiftning av postkasser i blokk 11, 13, 15, 17.

Tilstandsvurdering og enøk-analyse av alle hus

Utskiftning av oljetank og ekspansjonskar til fyrhus.

1998 Utskiftning av postkasser i blokk 7, 9, 19, 21.

Oppussing/maling av 2 trappeoppganger i blokk 17

1997 Oppussing/maling av 1 trappeoppgang i blokk 15

1995 Pussreparasjoner og maling av fasader, beising av dører og vinduer

Planting av 730 nye busker

1994 Nye balkonger

1991 Skiftet stoppekran og reduksjonsventiler på alle opplegg

1989 Skiftet ytterdører, kjellerdører og montert dørtelefon

1987 Skiftet vinduer og balkongdører