8 sep 2020

Vi rydder kjeller og loft 11. - 14. september

Nå kan du kaste det du ikke vil beholde fra kjeller og loft. Vi har bestilt konteinere som vil stå utenfor Frysjaveien nr. 9 og nr. 15.

Av hensyn til brannvern skal ikke private ting stutenfor bodene. Det er ikke nok å merke gjenstanden med navn. Har du noe du absolutt ikke får plass til i boden din, må du finne et annet sted å lagre. 

Etter ryddehelgen vil styret sjekke resultatet. Det kan bli aktuelt å gi det som står igjen til loppemarkeder.