1 apr 2020

VÅRVASK AV VINDUER - 7. APRIL

Vinduene i front får vårvask og veggene i første etasje får et løft.

Rengjørerne tar samtidig flekkene på nederste delen av veggene i første etasje. De mest iherdige merkene vil nok ikke forsvinne uten av det blir skjolder og skader på malinga. Derfor skal de gjøre jobben uten av malingen skades. Det betyr at alle merker ikke vil bli helt vekk.