19 mar 2020

Stell av grøntanleggene våre

Våren er på vei, og i år som i tidligere år vil gartner Gro stelle grøntanlegget vårt.

Ett par av blokkene har beboere som steller bedene ved inngangen.

Der denne løsningen ikke lenger er aktuell, vil gartneren ta seg av bedet og plante inn busker slik at det fortsatt både blir pent og lettstelt.

Gartneren begynner arbeidet i overgangen mars-april og avslutter mot november.