Endret: 18 apr 2018     Opprettet: 24 nov 2016

Renovering av baderom i Brekke borettslag. Styrets 10 retningslinjer.

Generalforsamlingen har vedtatt rørfornying av avløpsrørene. Arbeidet starter høsten 2018 og er ferdig til sommeren 2019. En anbefaler at en venter med å pusse opp badet til denne er gjennomført.

1. Alle har et personlig ansvar for å ha et tett bad som ikke lekker til naboen under. Oppussing av bad skal gjøres av godkjente håndverkere og den til enhver tid gjeldende våtromsnormen skal følges.  Det er søknadsplikt til plan og bygningsetaten når man bryter brannskille til leiligheten under. Skifte av originale sluk refunderes med 10 000 kr ved søknad/ dokumentasjon til styret.

 

2. Renovering av våtrom er en stor påkjenning for hele blokka, ikke bare for oppgangen din. Sett opp tydelige nabovarsel i god tid før arbeidet starter i begge/ alle oppganger.

 

3. Snakk muntlig med naboen under. Fortell hvor mange dager dere vil trenge nøkkel til leiligheten under. Legg ut papp og presenninger som håndverkeren din kan gå på, snakk om renholdet etter at taket er ferdig og hvordan taket skal se ut etter inngrepet i naboens tak. Husk at håndverkeren din ikkekommer til å vaske etter seg, det må du gjøre. Og hvis du bor i første etasje må du forholde deg på samme måte i forhold til våre fellesareal i kjelleren.

 

4. Fortell håndverkerne at det går kabler i badegulvet fra 1950 tallet til leiligheten under, og at disse ofte kuttes fordi de som skjærer i betong ikke har fått beskjed. Å komme hjem til mørklagt leilighet, etter å ha grudd deg til å komme hjem, er ikke ok.

 

5. Vær kjent med at det er ubehagelig for andre at det leveres ut nøkler til håndverkere vi ikke kjenner. Veldig ofte kan vi ikke snakke med håndverkere på grunn av språkbarrierer. Sørg for å få alle nøkler tilbake.

 

6. Send nabovarselet og hovedtrekk i avtalen med naboen under til brekke@styrerommet.net

 

7. Skisser tidsrommet renoveringen vil pågå. Hvis tidsrommet endres så forny lappene med oppdatert informasjon i oppgangene. Ha alltid kontaktinfo til deg/ dere på nabovarselet. Oppfordre folk til å ringe deg hvis det skulle være noe. Kommuniser med de andre så mye du kan. Snakk sammen!
 

8. Det er du som har ansvar for daglig vask av trappa, at søppel etter oppussing ikke blir liggende, eller at ikke rømningsvei i loft og kjeller er stappet med bygningsmaterialer.

 

9. Det er alltid barn, eldre og folk som er syke rundt deg. I perioder hvor det borres i betong/ eller hvor det er åpent ned til naboer - så bruk bare alminnelig arbeidstid/dagtid. Du har gjerne flyttet ut – men vi andre bor her under hele perioden.

 

10. Gi naboen under/ andre, en blomst eller liknende når det er over