Endret: 12 feb 2021     Opprettet: 5 feb 2021

Parkeringsplassene ved Frysjaveien stenger i to puljer

VIKTIG! På grunn av graving langs Frysjaveien stenger parkeringsplassene der i to puljer.

Elvia (Hafslund) graver.

Denne informasjonen gjelder pulje 2 som er fra plass 66 til og med plass 78.

Merk at du kan flytte til lekeplassen fra tirsdag 16. februar klokka 19:00 og innen onsdag 17. februar klokka 09:00.  
 
Styret vil sende deg dato for når du kan flytte tilbake. 

Informasjon er også sendt på mail.