22 okt 2019

Når slås sentralfyringsanlegget på og av?

Styret har bestemt at fyringsperioden skal datofestes.

Styret har bestemt at vi går over til en fast periode for når sentralfyringsanlegget blir slått på og av.

Vi fyrer mellom 15. september og 15. mai.