2 sep 2021

Konteinere for farlig avfall

Mellom 13. og 20. september vil du ha mulighet for å kvitte deg med miljøfarlig avfall på en enkel måte. Vi får 4 kasser for farlig avfall og 2 kasser for EE-avfall fra Oslo kommune som tilbyr denne gratisordningen. Kassene har lås og koden oppgis i forkant av at kassene utplasseres.

Leveringsbetingelser for farlig avfall

1. Alt avfall skal leveres i tett emballasje.

2. Emballasjen skal være tydelig merket med innholdet, enten ved at avfallet leveres i originalemballasjen eller ved at emballasjen påføres en leselig beskrivelse.

3. Eventuelt søl i eller på beholderen skal tørkes opp.

4. Det skal ikke hensettes avfall utenfor beholderen.

5. Beholderen skal holdes låst.

6. Det er forbudt å levere følgende typer avfall: Eksplosiver (f. eks. fyrverkeri, nødbluss og ammunisjon), smittefarlig avfall (f. eks sprøytespisser og blodige tekstiler), medisiner (f. eks piller og andre legemidler) og radioaktivt avfall.

7. Lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere større enn 500 gram får ikke leveres i denne innsamlingsordningen, kunder henvises til gjenbruksstasjoner.

Brudd på disse betingelsene kan medføre sanksjoner og utelukking fra å delta på denne innsamlingsordningen i fremtiden.

Takk for at du kildesorterer!