30 aug 2020

INNSAMLING AV FARLIG AVFALL 31. AUG - 7. SEPT.

Oslo renovasjons og gjenvinningsetat låner oss konteinere for farlig avfall for uke 36. Husk smittevern! Ikke lever avfall hvis du er smittet med Covid-19 eller er i karantene. Bruk hansker når kassene åpnes og lukkes og når du tar i hengelåsen. Alt farlig avfall skal leveres i tett emballasje, og det skal stå på emballasjen hva som er inni.

FØLGENDE AVFALL SKAL LEVERES I HVER SIN GJENNOMSIKTIGE POSE
Sparkel, lim og akryl på tube kan legges i samme pose
Spraybokser i egen pose
Fugeskumspraybokser i egen pose

FØLGENDE AVFALL SKAL LEVERES I HVER SIN BØTTE
Småbatterier kan samles i en bøtte
Alle typer lyspærer kan samles i en bøtte

DE TAR IKKE IMOT
Medisiner
Smittefarlig avfall
Brannslukkere og gassbeholdere over 500 gram
Lysstoffrør
Eksplosiver som fyrverkeri

KODEN på hengelåsen og åpne låsen ved å stille inn koden og klemme låsebøylen inn i låsehuset. Kontakt styreleder for koden.

Vi benytter konteinerne vederlagsfritt, men er erstatningsansvarlige hvis de eller låsene ødelegges eller konteinerne grises til.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo