24 nov 2016

Innkjøp for strøing og måking til vinter.

Da har styret bestilt inn spader og koster til alle oppgaver. Vi har også bestilt opp 3

strøkasser som fylles med grus og salt så kan beboere selv ta i et tak ved store snømengder eller det skulle bli veldig glatt.

Snøskuffer og spade er kjøpt inn og blir plassert ut ved parkeringsplassene langs Frysjaveien. Disse vil bli låst fast.

Ellers fornyer vi brøyteavtale med Arnt Myrvoll AS og vaktmester vil brøyte/strø ved behov.