27 apr 2017

Informasjon rundt gravearbeid i Brekke borettslag.

Formål og omfang Hafslund skal bytte ut eksisterende kabler som går mellom Korsvoll- og Kjelsås trafostasjoner. Dette er på bakgrunn av høy alder og gjenkommende oljelekkasjer på den gamle 47kV-oljekabelen som ligger der i dag.

Det skal legges to nye
47 kV-kabler som erstatning. Kryssing av Akerselva vil bli forsøkt løst med styrt boring rett nord for gangbroen. 

Det vil bli gravd en grøft med en dybde på 110 cm og bredde på ca. 50cm gjennom borettslaget. Se tegning. Går boringen med trasseen bra, vil det bli boret en trasse to under elva. Startpunktet for boretrasse to er rett ved parsellen. Hvis det blir aktuelt, blir det bare boring og ingen graving til trase to i år. Gravingen er planlagt utført i 2018. Fremdrift Vi planlegger oppstart av boringen av trasse en under Akerselva i uke 17. Denne operasjonen er planlagt til å ta 18 dager. I forbindelse med dette arbeidet vil rørene som skal strekkes under elva bli sveiset sammen. Rørene vil i et tidspunkt ligge ved plenarealet ved nr. 17. Videre gravearbeid starter ca. 2. mai. Ulemper i anleggstiden Vi blir dessverre nødt til å stenge halve veibredden av veien som går gjennom borettslaget når vi graver. Vi vil bestrebe oss for å ikke stenge mer enn det vi trenger. Veien skal holdes åpen og sikker for myke trafikanter. Vi vil legge kjøreplater så det vil bli tilgang til alle garasjer og blokker med bil i anleggstiden. Parkeringsplasser som er langs selve gravetrasseene vil dessverre ikke bli tilgjengelig. Før vi starter gravearbeidet vil asfaltarealet som skal graves opp bli frest bort. Dette er en litt støyende operasjon, men det tar bare en til to dager. Andre ulemper, som anleggstrafikk og støy, må også påberegnes.

Vi forholder oss selvsagt til normale arbeidstidsbestemmelser for anleggsarbeid. Kommunikasjon For å lette kommunikasjonen i anleggstiden ber vi om at alle husstander som har spørsmål om ulemper eller fremdrift, tar kontakt med oss på e-post: roy.stubberudlien@implenia.com Vi besvarer henvendelsen så fort vi kan. Kontaktinformasjon Implenia Norge AS: Anleggsleder: Per Roar Iversen, e-post: per.iversen@implenia.com. Formann: Roy Stubberudlien, e-post: roy.stubberudlien@implenia.com, mobil: 414 44 100 Kontaktinformasjon Brekke borettslag Vaktmester: Jonny Nilsen: jonnypuma58@outlook.com, mobil: 414 14 008 Styre i Brekke borettslag, e-post: brekke@styrerommet.net Med vennlig hilsen, Implenia Norge AS