7 okt 2020

Ikke behov for ekstraordinær generalforsamling i år

Som kjent går det nå mot ny lov for retten til å lade elbiler i borettslag. For sameier ble loven vedtatt i 2018. Å anlegge infrastruktur for ladepunkter for elbil ligger derfor innenfor vanlig forvaltning, og det er ikke lenger behov for å legge oppgaven frem for generalforsamlingen til vedtak.

Styret har i år arbeidet med planer blant annet for etablering av ladepunkter for elbil, og har nå sendt inn søknad om grønn støtte for etablering av ladepunkter.

Neste fornyingsoppgave styret prioriterer vil være søppelmolokker, og deretter sykkelparkering. Disse oppgavene trenger heller ikke å legges frem for generalforsamlingen.

Valg av løsninger, hva det vil koste og fremdriftsplaner for arbeidene kommer vi tilbake til.