25 jan 2021

Hva koster det for meg å drifte lader for elbil?

Avtalen vår med Movel gir en månedlig avgift/ abonnement på 45 kr for administrasjon og fakturering (ikke kr 59). I tillegg kommer strøm og nettleie. Se vedlagt eksempel fra Movel over totale månedlige kostnader.

Ettersom det er Enviro som har ansvaret for installasjonen av ladeanlegget, vil Movels oppdrag først starte etter at anlegget er klart. Fram til den tid setter vi pris på om spørsmål knyttet til installasjon eller drift rettes direkte til styret. Vi sørger for å bringe spørsmål videre til Enviro eller Movel.