26 jun 2020

Forhåndsvarsel om rydding i kjellere og på loft

I august/september skal ryddes på kjellere og på loft.

**Vi kommer til å starte med en sykkelaksjon. Alle må merke egne sykler innen en frist. Vi kommer tilbake til dato. Etter denne datoen vil de umerkede syklene bli tilbudt en butikk for gjenbrukssykler. 


**Konteinere til farlig avfall skal stå hos oss mellom 31. august og 07. september.  Vi har fått leie farlig avfall-konteinere gratis fra kommunen. 

**Vi vil også leie konteinere til ting og tang dere vil kaste fra loft og kjellere. Ingen ting skal stå utenfor bodene. Dato kommer.

**Foreløpig vil vår faste konteiner til restavfall bli stående til ut september. Deretter vil vi evaluere om den skal fjernes og heller erstattes med dugnadskonteinere to ganger i året. Vi gir opplysning en sjanse og kommer tilbake til informasjon om hva som kan kastes i denne konteineren.