16 jan 2021

Etablering av felles ladeanlegg i Brekke borettslag – bestilling av ladestasjon

Styret har over en lengre periode jobbet for å få på plass ladeanlegg slik at beboere skal kunne lade sine ladbare biler i borettslaget. Etableringen av ladestasjoner blir i garasjeanlegget og uteområdet i tilknytning til dette. Det legges kabler og infrastruktur slik at samtlige 41 garasjeplasser i tillegg til 26 uteplasser vil være tilrettelagt for å kunne koble seg på med sin lader.

Styret har landet på Enviro Elektro som elektroinstallatør med Ensto som produsent av ladestasjonene. Movel vil stå for administrasjon med fakturering av strømforbruk.

Beboere som ønsker ladestasjon, bestiller det gjennom eget bestillingsskjema som styret sender ut.

Alt etter hvem som bestiller ladestasjon, vil det kunne bli behov for å måtte bytte parkeringsplasser.

Arbeidet vil etter planen starte 06. april i år, og det er antatt at det vil vare i fem uker.

Strømmen hentes fra nr. 19 B. Gravingen blir utført mellom denne blokka og området for ladeanlegget. Ladesystemet benytter seg av laststyring. Det sikrer at beboere i nr. 19 ikke vil bli påvirket ettersom strømmen til bygget blir prioritert foran lading.

De totale kostnadene til etablering av infrastrukturen blir kroner 285.000. Beboere som ønsker å koble seg på, betaler kroner 17.813. for sin ladestasjon ved forhåndsbestilling. Ved senere bestilling er gjeldende pris kroner 19.688. Brukerne betaler for egne strømkostnader.

Styret, 14. januar 2020

PS: Om dere har spørsmål kan dere kontakte oss på Facebook eller på mail til brekke@styrerommet.no.