5 mar 2021

Du kan ikke endre bærende vegger uten tillatelse

Å fjerne deler av bærende vegger i leiligheten er ikke tillatt uten søknad og samtykke fra styret og Plan- og bygningsetaten.

Det må dokumenteres at arbeidet er utført etter gjeldende bygningsforskrifter.