10 feb 2021

Dispensasjon for støyende arbeid

Vi hører jo veldig tydelig at det pigges i fjell når Veflen graver langs Frysjaveien. De har i dag sendt oss varsel om at de har fått dispensasjon fra Oslo kommune for støyende arbeid:

Vi har forståelse for at støyende arbeider, som pigging i fjell er svært uheldig, spesielt nå som mange sitter med hjemmekontor.

Her er de definerte arbeidstidene:

Støydispensasjon fra Oslo kommune for sterkt støyende arbeider, som pigging i fjell, gjelder for arbeider mellom 08-16.

Den generelle dispensasjonen til støyende arbeider gjelder fra 07-19.

Normal arbeidstid for gravearbeider er mandag til torsdag 07-17, men avvik kan forekomme.

Ved spørsmål kontakt:
Oddbjørn Årlid
Prosjektleder, Energianlegg AS
Tlf. 466 96 663
/
Kjetil Alund
Anleggsleder, Veflen Entreprenør
Tlf. 401 03 880