13 mar 2020

Avlyser Åpen halvtime

For å bidra til at smitte ikke sprer seg, avlyser styret inntil videre Åpen halvtime i forkant av styremøtene.

Styret ser også på andre måter å gjennomføre møter på enn ved fysisk oppmøte.

Ta vare på hverandre og følg informasjonen fra helsemyndighetene!

Her finner du informasjon, nyheter, meldinger og dags- og ukesrapporter om koronaviruset:https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/