9 nov 2016

Saker til Styret

Har du noe du vil ta opp med styret? Vennligst send epost til brekke@styrerommet.net Vi vil også besvare PM på Facebook, men ser helst at man benytter epost.