24 nov 2020

Beboernes ansvar for helse, miljø og sikkerhet

Styret minner om at beboerne i et borettslag har et HMS-ansvar. Du finner tips og nyttig informasjon nedenfor.

Beboerne har ansvar for å:

  • sjekke at brannslukningsutstyr er i orden
  • bytte batteri i brannvarslere
  • kontrollere elektrisk anlegg
  • sikre at arbeider i egen bolig utføres på en forsvarlig måte
  • melde eventuelle feil og mangler til styret
  • sørge for å holde rømningsveiene åpne
  • ikke oppbevare brannfarlig væske og gass på loft eller i kjeller

Tips og kunnskap for en sikker hverdag